Enter your keyword or query here
pdf

UTZ Sertifikasyon Protokolü Versiyon 4.3 UTZ Certification Protocol Version 4.3 (Turkish)

UTZ Sertifikasyon Protokolü, UTZ sertifikalı üretici olabilmek için gerekli süreci tanımlar. Döküman hangi üyelerin bir denetim geçireceğini ve denetimin nasıl ve ne zaman yapılacağını açıklar. Sertifikasyon Protokolü aynı zamanda CB ile UTZ arasındaki ilişkiyi belirleyen düzenlemeleri de belirler.

UTZ.org uses cookies
I agree